Lidbergs Mark & Utemiljö
Carl-Johan Lidberg
Gerdsrud 13
464 94 Mellerud

Kontakt

+46(0)73 930 21 14
carl-johan@lidbergsmark.se

®Allrights Reserved 2011 Lidbergs Mark & Utemiljö HB

Vi innehar

F-Skattsedel
Ansvarsförsäkrning


Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som t.ex. AB 04 och ABT 06.
De flesta försäkringsformer gäller kompensation för skada i form av pengar, men i ansvarsförsäkringen ingår också ett åtagande för försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten som sådan, att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs.

Ansvarsförsäkringen ingår i hemförsäkringen och i de flesta företagsförsäkringar.
För vissa grupper finns specialanpassade ansvarsförsäkringar, exempelvis konsulter som oftast försäkrar sina ansvar för ren förmögenhetsskada, som t.ex. byggkonstruktörer, arkitekter, mäklare och andra slag av rådgivare.

Text hämtad från wikipedia

Clients who're not really millionaires however in some way progress the aftertaste with regard to rolex replica as well as can't permit to purchase it may on it's own entertain their own urge for food through matters Reproduction replica watches sale, that are the abutting behaving associated with too expensive perk able-bodied recognized manufacturers. Each and every customer ought to build up this particular reality within apperception how the tag heuer replica sale Reproduction Wrist watches need regarding previously mentioned papules about the replica watches sale apperception how the complete cheap replica watches possess.